Salin Kinesiologi
og Norske Blomsteressenser

Salin kinesiologi tilbyr behandlinger innen kinesiologi, blomsterterapi, atlasbalansering og yinyoga.
Kinesiologi kan blant annet brukes ved stressreaksjoner, traumer, søvnproblemer, smerter, lærevansker og konsentrasjonsproblemer. Blomsteressenser virker varsomt og dypt, kan kombineres med alle andre behandlinger og terapier, og egner seg spesielt bra sammen med kinesiologi.

Heidi Kristine Salin Lie
Behandling med kinesiologi
Skogstjerne
Rød jonsokblomst, engsoleie

Kinesiologi

 Bli fri for stress og full av energi!


  • Opplever du stress i hverdagen?
  • Ønsker du å lære lettere og tenke klarere?
  • Hva hindrer deg i å være den beste utgaven av deg selv?
  • Har du emosjonelle sår eller traumer som du trenger å bearbeide?
  • Sover du godt?
  • Har du en jobb du trives med?
  • Får du brukt hele deg og din kreativitet?
  • Har du smerter?


Kinesiologi betyr læren om bevegelse. Det er en sammensmeltning av vestlig og østlig filosofi og vitenskap, og bygger på det prinsipp at det flyter energi gjennom vår kropp. Denne energien følger bestemte veier, kalt meridianer, som er knyttet til ulike indre organer. Det er langs disse meridianene at akupunkturpunktene ligger. Når vi er i balanse flyter denne energien fritt, og vi tåler perioder med mer stress. Andre ganger kan energien vær stagnert av ulike årsaker. Kinesiologi hjelper oss å finne årsakene til stagnasjon av energien vår, både på emosjonelt, fysisk, psykisk, ernæringsmessig og kjemisk nivå. Vi bruker muskeltesting som verktøy, og kommer på denne måten dypt, presist og direkte til kjernen av problemene. Du vil kunne kjenne umiddelbar lettelse, styrke og klarhet etter en behandling med kinesiologi. 

Kinesiologi passer for alle, og kan blant annet hjelpe barn og unge som sliter på skolen eller på andre områder.

Kinesiologi er en lett og varsom terapiform, og dette kan gi dyptgripende resultater på mange ulike områder.


PRISER pr 1. januar 2024

Kinesiologi 60 min: kr 965,-

Kinesiologi 105 min: kr 1250,-

Atlasbalansering 60 min: kr 965,-
Kombinasjonstime 105 min: kr 1250,-