NORSKE BLOMSTERESSENSER


 
Norske Blomsteressenser er et nytt sett med 63 essenser, som i hovedsak er bygget på den vakre og unike norske floraen.
Som komplementær behandling har blomsteressenser vist seg å ha god effekt på mange områder, som blant annet livskvalitet, mental styrke og egenverd.

Essensene selges enten enkeltvis, som et mindre sett på 20 stk, eller som helt sett med tilhørende trekasse.
Boka Norske Blomsteressenser - til terapeutisk bruk og personlig kraft, omhandler hver enkelt plante og blomsteressens grundig. 
Bachs Blomstermedisin, som ble laget av den engelske legen og homøopaten dr. Edward Bach på 1930-tallet, brukes over store deler av verden den dag i dag. Bach beskrev blomsteressenser som en måte å fange opp plantenes egne unike vibrasjonsfrekvenser. Han mente det kunne styrke den enkelte på emosjonelt, mentalt, spirituelt og psykologisk nivå.
I kinesiologien brukes muskeltesting for å finne ut hvilke essenser som passer til den enkelte, og ofte treffer den medfølgende teksten midt i hjertet.

PRISER


Enkeltvise essenser: kr 149,- 

Sett på 14 utvalgte essenser (Kathie Guhls kur om Hjernen): kr 1500,-

Sett på 20 valgfrie essenser:
kr 2140,- 

Sett på 63 essenser: kr 5950,- 

Sett med trekasse: kr 6200,-

Bok: Norske Blomsteressenser - til terapeutisk bruk og personlig kraft: kr 350,-

DE NORSKE ESSENSENE


Agurkurt - lekenhet, glede, uredd
Bergfrue - tillit, tåle uvisshet, mot
Bitterbergknapp  - aksept, gi slipp på nag, bitterhet
Bjørk - lindre ensomhet, allergier og angst

Blokkebær - synlighet, ta rommet
Blåbærblomst - kollektiv bevissthet, du er uerstattelig
Blåknapp - hvile, næring til sjelen, overganger
Blåklokke - sette grenser, kommunikasjon
Bringebærblomst - følg drømmene dine

Bukkeblad - nostalgi, ærefrykt, høytid, feiring av livet
Engforglemmegei - egenverd, selvfølelse, vennskap
Enghumleblom - introvert, sjenert, tid, rom, ro 
Engsoleie - la kraften din lyse utover, ta valg
Epleblomst - tilgivelse, nytt perspektiv, ny begynnelse
Fuglevikke - stå alene når det trengs, selvstendighet
Furu - rotfeste, trygghet, lindre skyldfølelse 

Føllblom - ved søvnproblemer, uro, mørkeredsel
Geitrams - glede og stolthet, forebygge glemskhet 
Gran - stabilitet og selvrespekt, styrke lungene
Grasstjerneblom - vær hel i deg selv, skjørhet, støtte

Gullris - separasjonsangst, klamrende, ensomhet 
Hellig basilikum - din sjels hensikt, lindre mareritt 
Hestehov - fryktløs, uredd, vilje, gründer, søke å ha rett 
Hundekjeks - samle tankene, mange baller i lufta, balansere 
Hvit jonsokblom - rense auraen, intuisjon, renhet, uskyld  
Hvit ryllik - beskyttende, beroligende, naturlig autoritet
Hvitkløver - knytte bånd, styrke relasjoner, trygghet
Hvitveis - livsvilje, håp, orden, unngå kaos
Johannesurt - lindre tungsinn 
Lavendel - utmattelse, tomhet, berolige, ny vitalitet
Legevendelrot - avslappet søvn, lindre angst, intuisjon
Lerk - skapertrang, kreativitet, mor/barn, optimisme
Løvetann - treenighet: kropp, sinn og ånd, tilpasning, vilje
Marikåpe - styrke barn og unge, modning, lærevansker
Markjordbær - sensitivitet, klarsyn, ydmykhet, beskyttende
Mjødurt - rakrygget, emosjonell næring mor/barn
Myrull - varme deg, omfavne, omsorg 
Pelargonium - rensende på skyld og skam, du er ren og skyldfri
Prestekrage - storhet, store valg, utholdenhet, alt bor i deg 
Purpurmarihand - offerrolle, livskraft, du er unik og uerstattelig
Ringblomst - kreativitet, sensualitet, egen kropp, glede
Rogn - ikke bli bitter, lev nå, nytelse, ny glød
Rosa ryllik - empati, dype emosjonelle sår, tilgivelse
Rosenrot - vitalitet, glede, personlige relasjoner
Rød jonsokblom - mange baller i lufta, brenne i begge ender, sinne
Rødkløver - styrke, pågangsmot, transformasjon
Røsslyng - velge å blomstre, lindre sorg, hjem til deg selv
Sibirvalmue - likeverdig, lindre avhengighet, selvforakt

Skogstjerne - traumer, ustabil psyke, emosjonelle knuter
Skogstorkenebb - mystisk, innadvendt, langsom, transformasjon

Skrubbebær - frihet, åpenhet
Spisslønn - jording, prestasjonsangst, skjønnhet, sette spor
Strandnellik - søke ly, sårbar, dyp indre visdom, bli sterk som fjell
Strandstjerne - ved utmattelse, mineralmangel, matthet, tomhet
Stemorsblom - feiring av livet, brobygger, manifestering
Syrin - enkelhet, dømmekraft, bli voksen, finne en sjelevenn

Timian - fokus, konsentrasjon
Tiriltunge - beskyttelse, hvile, renselse, kunne si ifra
Tistel - raseri, innestengte følelser, gråt, våg å være hel

Tyttebærblomst- utholdenhet, når det hoper seg opp

Villrose - sinne, bitterhet, lindrende, du er vakker - husk det

Fjellblomster - frihet, ubetinget kjærlighet

Kosmisk portal - høyere bevissthet, høyere frekvens

EKSTRAMATERIALE

Greplyng - tilbake til livet, etter ekstreme påkjenninger

Karve - ved uro og stress, tankekjør, finne nye løsninger 

Linnea - forhold til naturen, balanse, stillhet

Rødknapp - ved akutt stress, angst, sjokk og traumer 

Øyentrøst - ved dyp ensomhet og utenforskap, det finnes trøst